Masyw Śnieżnika - najwyższe pasmo górskie Sudetów Wschodnich

Masyw Śnieżnika stanowi najwyższe pasmo górskie Sudetów Wschodnich, które od południa zamyka Kotlinę Kłodzką.  

Zachodnią granicę Masywu wyznacza Rów Górnej Nysy, oddzielający go od Gór Bystrzyckich i Orlickich. Północną granicę stanowi dolina Pogonnej, natomiast od wschodu są to Góry Bialskie. Na południu Masyw obniża się stopniowo ku zachodniej części przedgórza Wysokiego Jesionika. Wydzielony w ten sposób, polski obszar Masywu Śnieżnika, zajmuje powierzchnię około 200 km².

W budowie geologicznej dominują gnejsy, które dzięki dużej odporności na niszczenie, tworzą wyraźne górskie kulminacje oraz łupki łyszczkowe, w których wyżłobiona została większość dolin i przełęczy. W okolicach Kletna występują również skały węglanowe. Są to marmury i dolomity krystaliczne, w ktorych powstała najpiękniejsza w kraju "Jaskinia Niedźwiedzia".

Masyw Śnieżnika stanowi rodzaj rozrogu, którego centralnym zwornikiem jest Śnieżnik (1424 m n.p.m.). Odbiega od niego pięć  górskich "ramion", mających  postać obszernych, spłaszczonych grzbietów z niewielkimi kulminacjami szczytowymi. Oddzielone są one od siebie głębokimi dolinami. Dzięki takiemu uksztaltowaniu terenu, w Masywie Śnieżnika podziwiać możemy niemal wysokogórski krajobraz.

Dolne partie Masywu są silnie rozczłonkowane i bardzo urozmaicone (liczne wzniesienia, takie jak: Zawada, Młyńsko, Stroma, Suszyca, Rudawka, Janowiec). Centralnym punktem całego Masywu jest bezleśna kopuła  Śnieżnika (1424 m n.p.m.), stanowiącego najwyższy szczyt Ziemi Kłodzkiej i calych polskich Sudetów Wschodnich. W pobliżu Śnieżnika znajdują się źródła trzech rzek, których wody spływają do trzech różnych mórz: Cicha Orlicka płynie do Morza Północnego, Nysa Kłodzka do Morza Bałtyckiego, a Morawa do Morza Czarnego. Szczyt Śnieżnika leży powyżej górnej granicy lasu i stanowi doskonałe miejsce widokowe. Przy dobrej widoczności można stąd podziwiać Karkonosze, Masyw Ślęży, a nawet Beskidy! Na zboczach występują rumowiska skalne, powstałe w epoce lodowcowej. 

Spotkać tu można liczne gatunki rzadkich i chronionych roślin oraz sztucznie wprowadzoną kosodrzewinę. Charakterystyczne są również murawy i traworośla. Walory przyrodnicze całej góry chronione są w rezerwacie "Śnieżnik Kłodzki".

Trójmorski Wierch w Masywie Śnieżnika stanowi dział wodny trzech mórz: Czarnego (Morawa), Bałtyckiego (Nysa Kłodzka) i Północnego (Orlica).

Śnieżnik od dawna stanowił popularny cel wycieczek. Juz pod koniec XVIII w. modne były wędrówki na jego szczyt i podziwianie wschodów słońca. W latach 1895-1899 wzniesiono tutaj kamienną wieżę widokową w kształcie baszty, o wysokości 33,5m. Po wojnie wieża nie była należycie zabezpieczona, a gdy jej zły stan techniczny zaczął zagrażać bezpieczeństwu, zdecydowano się na jej zniszczenie w 1973 roku. Resztki wieży, w postaci kamiennego "rumowiska", do dziś znajdują się na szczycie góry.

U podnóża Masywu Śnieżnika położone są miejscowości: Stronie Śląskie, Stronie Śląskie Wieś, Stara Morawa, Kamienica, Bolesławów, Nowa Morawa, Janowa Góra, Kletno i Sienna.

 

pocztowkawieza

 

Chcesz być na  świeczniku? Pokaż się na Śnieżniku!

W okolicy Stronia Śląskiego, wędrówkę na Śnieżnik można rozpocząć z kilku miejsc, a trwa ona ok. 2,5 – 3,5 godz. w jedną stronę. Najpopularniejsze warianty to: 

1) ze Stronia Ślaskiego

spod Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury (zabytkowy budynek dawnej stacji PKP), gdzie rozpoczyna się zielony szlak do Międzygórza przez Przełęcz pod Chłopkiem na Czarną Górę, a dalej z Czarnej Góry czerwonym szlakiem przez Żmijowiec na Przełęcz pod Śnieżnikiem. Jest to najlepsza opcja dla turystów udających się do Stronia Śl. PKS-em. Wówczas można wysiąść na przystanku naprzeciwko CETiKu (gdzie rozpoczyna się szlak) lub na kolejnym przystanku, przy ul. Kościuszki w centrum Stronia Śl. i stąd rozpocząć wędrówkę.

Ze Stronia Śl. na Śnieżnik prowadzi również żółty szlak pieszy przez Starą Morawę i Kletno. Odcinek Stronie Śląskie – Kletno prowadzi jednak w dużej mierze wzdłuż asfaltówek, stąd bardziej polecamy wybór szlaku zielonego w kierunku Czarnej Góry.

2) z Siennej

z Przełęczy Puchaczówka czerwonym szlakiem przez Czarną Górę i Żmijowiec (polecamy zmotoryzowanym turystom, którzy na wędrówkę mają sporo czasu, podejście jest bowiem dłuższe ale łagodniejsze niż od strony Kletna)

lub kolejką linową na Czarną Górę, a następnie szlakiem czerwonym przez Żmijowiec (polecamy turystom, którzy chcą zaoszczędzić siły). 

3) z Kletna

z parkingu w Kletnie żółtym szlakiem w kierunku Jaskini Niedźwiedziej, a następnie  przez Gęsią Gardziel w stronę Przełęczy Śnieżnickiej. Polecamy jako najkrótsze podejście na Śnieżnik.

4) z Nowej Morawy, Kamienicy lub Kletna
niebieskim szlakiem – ten wariant polecamy na upalne dni, jest nieco monotonny ale wiedzie w większości dobrze zacienionymi, leśnymi duktami.

5) z Bielic przez Puszczę Śnieżnej Białki

zielonym szlakiem granicznym – polecamy wszystkim turystom szukającym prawdziwej górskiej przygody przez dzikie pod względem przyrodnicznym i mało uczęszczane tereny.

 

Więcej o Śnieżniku na www.snieznik.com.

 

Życzymy miłej wędrówki!